สมาชิกเข้าระบบ
ยูสเซอร์เนม :
รหัสผ่าน :
 

ลืมรหัสผ่าน  |   สมาชิกใหม่


ปฏิทินกิจกรรมพิเศษ
September 2015
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
สมาชิกจดหมายข่าว
สมัคร ยกเลิก
กระดานสนทนาธรรม > ผู้หญิงสวยอย่างคุณ "ทำบุญด้วยอะไร??"


Dimensions: 450 x 338
Image Type: Bitmap


ห้วข้อกระทู้
ผู้หญิงสวยอย่างคุณ "ทำบุญด้วยอะไร??"
รายละเอียด
ศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ

( สีลํ อาภรณํ เสฏฺฐํ )

ในฤดูที่ดอกไม้บาน เป็นฤดูที่ยังความรื่นรมย์ให้แก่มนุษย์และสัตว์ ดอกไม้หลากชนิด หลายสี บานสะพรั่ง อวดสี และกลิ่นอยู่บนต้น บางอย่างหอมมาก บางอย่างหอมน้อย บางอย่างไม่หอมเลย บางอย่างสวยทั้งสี และกลิ่น บางอย่างสีสวยแต่ไม่มีกลิ่น บางอย่างไม่สวยทั้งสี และกลิ่น บางอย่างหอมชั่วเวลาเช้า บางอย่างหอมตอนสาย บางอย่างหอมเวลาบ่าย บางอย่างหอมเวลาเย็น บางอย่างหอมเฉพาะกลางคืน บางอย่างหอมทั้งวันทั้งคืน แต่บางอย่างก็หอมทนอยู่ได้หลายวัน ถึงกระนั้นเมื่อเ**่่ยวแห้งร่วงโรยแล้วก็หมดหอม ไม่มีดอกไม้ชนิดใดเลยที่จะหอมอยู่เป็นนิจทั้งในเวลาบาน และโรยหล่น แม้เมื่อเวลาบานอยู่ ถูกลมพัดร่วงพรูจากต้น ลงประดับพื้นดินจะยังมองดูงามแปลกตา และกลิ่นของมันยังหอมกรุ่น เป็นที่ชื่นชอบของผู้พบเห็น แต่เมื่อมันเ**่่ยวแห้งอับเฉา ก็ไม่เป็นที่ต้องการของผู้ใด

แต่คนมีศีลมิได้เป็นเช่นนั้น

คนมีศีลนั้นหอมอยู่เสมอ หอมทั้งตามลม และทวนลม หอมทั้งในเวลามีชีวิตอยู่ และละโลกนี้ไปแล้ว เป็นที่ชื่นชมรักใคร่ของคนทั่วไปในเวลาที่มีชีวิต เป็นที่เสียดายอาลัยรัก และกล่าวขวัญสรรเสริญถึงในเวลาที่ตายไป ทั้งนี้เพราะตลอดเวลาที่มีชีวิต คนมีศีลไม่มีพิษมีภัยต่อผู้ใด มีกิริยาวาจาละมุนละไม น่ารัก ไม่ฆ่าตี ข่มเหง เบียดเบียน ทำร้ายใคร ทั้งด้วยกาย และวาจา ประกอบด้วยความเมตตากรุณาแก่สัตว์ทั้งปวงอยู่เป็นนิจ

พวงมาลัยดอกไม้หอมที่นายช่างบรรจงร้อยไว้อย่างมีระเบียบ ย่อมงดงามน่าดู ควรค่าแก่การเป็นเครื่องสักการะฉันใด คนที่มีกิริยาวาจานุ่มนวลเรียบร้อย งดงาม ก็ควรค่าแก่ความเคารพนับถือยกย่องฉันนั้น

ด้วยเหตุนั้น พระสีลวเถระองค์อรหันต์ ผู้สาวกของพระพุทธเจ้า จึงสรรเสริญศีลว่า ศีลเป็นอาภรณ์คือเครื่องประดับอันประเสริฐ

เพชรนิลจินดาและอาภรณ์อันมีค่า มิใช่เครื่องประดับอันประเสริฐ เพราะไม่อาจทำกาย วาจา ใจ ของผู้ประดับให้งดงามได้

คนมีศีลเป็นเครื่องประดับจึงงดงามทุกเมื่อ

ก็ศีลนั้นคืออะไร ทำอย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นคนมีศีล

ศีล คือความไม่ล่วงละเมิดของผู้มีเจตนาความตั้งใจงดเว้นจากความชั่ว ทางกาย วาจา และอาจตลอดไปถึงใจด้วย

บางคนอาจจะไม่ล่วงละเมิดเพราะตั้งใจไว้ก่อน เช่นตั้งใจว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ ก็ไม่ฆ่า ตามที่ตั้งใจไว้ แต่บางคนก็ไม่ล่วงละเมิดโดยที่มิได้ตั้งใจไว้ก่อน ต่อเมื่อมีเหตุที่จะให้ล่วงละเมิดเกิดขึ้นเฉพาะหน้า ก็คิดงดเว้นไม่ล่วงละเมิดได้เอง เช่นเห็นงูพิษเลื้อยเข้ามาในบ้าน รู้ว่าเป็นงูพิษ ถ้ากัดใครเข้าอาจถึงตายได้ จึงหยิบไม้ขึ้นมาหมายจะตีงูให้ตาย แต่แล้วเกิดเมตตาสงสารว่า งูมันก็มีชีวิตเช่นเดียวกับเรา มันคงกลัวเจ็บกลัวตายเหมือนเรา อย่าทำมันเลย แล้วก็โยนไม้ทิ้ง ไล่งูให้ออกไปเสียจากบ้าน การกระทำเช่นนี้ก็เป็นศีล แต่เป็นศีลที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า โดยมิได้มีเจตนาคิดจะงดเว้นมาก่อน

ศีลจึงเป็นเครื่องขัดเกลา กาย วาจา รวมไปถึงใจให้สะอาด เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสอย่างหยาบที่จะล่วงออกมาทางกาย ทางวาจา มีการตี การด่าเป็นต้น

ศีลนั้นแม้จะมีความหมายหลายอย่าง แต่โดยทั่วไปมักแปลกันว่า ปกติ คือปกติของกาย ของวาจา ซึ่งโดยปกติจะสงบไม่รุกราน ไม่เบียดเบียน ทำร้ายใคร แต่เมื่อละปกติคือผิดปกติก็ไม่สงบ รุกราน เบียดเบียน ทำร้ายผู้อื่น ด้วยอำนาจของจิตใจที่ผิดปกติ เพราะโลภะ โทสะ และโมหะ

เพราะเหตุที่ ศีล มีความหมายว่า ปกติ คือปกติของกาย วาจา ใจ ศีลจึงมี * ๓ อย่าง คือ กุศลศีล อกุศลศีล และอัพยากตศีล *ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ญาณกถา ข้อ ๘๙

ปกติของกาย วาจา ใจ ที่เป็นกุศล มีกุศลจิตเป็นเหตุให้เกิด ชื่อว่า กุศลศีล
ปกติของกาย วาจา ใจ ที่เป็นอกุศล มีอกุศลจิตเป็นเหตุให้เกิด ชื่อว่า อกุศลศีล
ปกติของกาย วาจา ใจ ที่มิใช่กุศล และอกุศล มิได้มีกุศลจิต หรืออกุศลจิตเป็นเหตุให้เกิด
หากมีอัพยากตจิต คือ กิริยาจิตเป็นเหตุให้เกิด ชื่อว่า อัพยากตศีล

ปาปชน มีอกุศลศีลเป็นส่วนมาก มีกุศลศีลเป็นส่วนน้อย
กัลยาณชน มีกุศลศีลเป็นส่วนมาก มีอกุศลศีลเป็นส่วนน้อย

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมหาปรินิพพานสูตรทีฆนิกาย มหาวรรค ว่าผู้มีศีลย่อมได้รับอานิสงส์ ๕ ประการ คือ
๑.ย่อมได้รับโภคทรัพย์ใหญ่ เพราะความไม่ประมาทเป็นเหตุ
( ดังที่พระท่านแสดงอานิสงส์ของศีลในเวลาให้ศีลว่า สีเลน โภคสมปทา )
๒. เกียรติศัพท์อันงามของผู้มีศีล ย่อมฟุ้งขจรไปไกล
๓. ผู้มีศีลเข้าไปสู่สมาคมใดๆ ย่อมเข้าไปอย่างองอาจไม่เก้อเขิน
๔. ผู้มีศีลย่อมไม่หลงทำกาละ ( คือไม่หลงในเวลาตาย )
๕. ผู้มีศีล ตายแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ( สีเลน สุคตึ ยนฺติ )
http://dhammathai.org/store/karma/view.php?No=292" >http://dhammathai.org/store/karma/view.php?No=292
__________________
ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ ไปให้ทุกรูปทุกนามทั้ง ๒๐ ชั้นพรหมโลก ๖ ชั้นเทวะโลก มนุษย์โลก มารโลก ยมโลก อบายภูมิทั้ง ๔ มี นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน และในหมื่นโลกธาตุกับอีกแสนจักรวาลพิภพ ทั้งที่เป็นมนุษย์อมนุษย์ รูปวิญญาณ อรูปวิญญาณ และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตร และศัตรู ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า ขอให้ทุกรูปทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกัน และกันเลย อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกัน และกันเลย ขอให้ทุกรูปทุกนามจงโมทนาในส่วนกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าจะพึงได้รับ ณ.กาลบัดนี้ด้วยเทอญผู้โพส : ธรรมทาน
วันที่ : Monday, May 01, 2552 เวลา : 7:29:48 AM


ความคิดเห็นที่ 1
This, quickly after the closed fist browse on Hongkong approved, http://www.moncler-online-sale.com http://www.cheapmoncleronlineshop.net http://www.monclersalecoats.net http://www.moncler-outlet-store.net http://www.uggsonclearanceoutlet.org http://www.uggsnederlandonlinesale.com http://www.australiauggboots.org http://www.uggoutletboots.org
จาก gfj [28/9/2554 0:56:47 ]

ความคิดเห็นที่ 2
Till nowadays, there are tons of people don’t know what is an <strong><a href="UGG" >http://www.uggclassicbootsoutlet1.com/">UGG classic boots outlet sale</a></strong> standing for? They need to Google to find the result <strong><a href="UGG" >http://www.uggclassicbootsoutlet1.com/ugg-classic-short-boots-c-154.html">UGG 5825 classic short boots</a></strong>. Disgraceful thing! Even in some fashion magazine, they called the <strong><a href="UGG" >http://www.uggclassicbootsoutlet1.com/ugg-delaine-classic-boots-c-168.html">UGG classic boots for cheap</a></strong> as an extraordinary gift? Elderly farmwives would wear? That is why another brand? Christian Louboutin? <strong><a href="UGG" >http://www.uggclassicbootsoutlet1.com/womens-ugg-casual-sneaker-c-155.html">UGG classic boots online store</a></strong> All these famous brands have gained great success inFrance.

Before writing this <strong><a href="UGG" >http://www.uggsbootsoutletsale.org/">UGG boots outlet sale</a></strong> I contacted some friends in France and they all give me the same words? Do not bring your terrible <strong><a href="Newest" >http://www.uggsbootsoutletsale.org/newest-ugg-classic-tall-boots-c-92.html">Newest UGG 5815 Classic Tall boots</a></strong> to France because there are enough styles of boots, suede <strong><a href="UGG" >http://www.uggsbootsoutletsale.org/newest-ugg-paisley-boots-c-107.html">UGG boots outlet sale for discount</a></strong> or flat leather boots in Paris streets, you will be embarrassed after that? It is really a surprise for me. Because <strong><a href="UGG" >http://www.uggsbootsoutletsale.org/ugg-sheepskin-winter-boots-c-104.html">UGG boots outlet sale online</a></strong> brand prepares so many years but they are a newbie inFrance, an important core of fashion trend.

This news would make all <strong><a href="UGG" >http://bestbootsuksale.com/">UGG boots UK sale</a></strong> fans frustrated. Basing on their suggestions, I searched on internet and found that their advice is true. As a romantic capital there are tons of <strong><a href="UGGs" >http://www.bestbootsuksale.com/ugg-boots-5854-classic-mini-uk-c-83.html">UGGs boots UK outlet</a></strong> and variety of fashion boots for their choice. The most important <strong><a href="UGG" >http://www.bestbootsuksale.com/ugg-boots-5815-classic-tall-uk-c-75.html">UGG boots 5815 Classic Tall</a></strong> is this situation makes all brand competitive on price. And you can spend little money buy some famous brands international so why you need to pay more than 120 European dollars for one pair of <strong><a href="UGG" >http://www.bestbootsuksale.com/ugg-boots-5825-classic-short-uk-c-74.html">UGG boots 5825 Classic Short</a></strong>?

<strong><a href="UGGs" >http://www.uggsonlineoutletshop.com/">UGGs online outlet</a></strong> is reasonable. In short, basing on these researches, we can easily go to an inclusion that <strong><a href="UGGs" >http://www.uggsonlineoutletshop.com/ugg-knightsbridge-boots-5119-online-c-87.html">UGGs online outlet stores</a></strong> are not hot in France. There are several reasons: 1.price related; 2.people shopping habit; 3.2011' fashion trend lead. So, the questions <strong><a href="UGG" >http://www.uggsonlineoutletshop.com/ugg-roxy-tall-boots-5818-online-c-78.html">UGG online shop for cheap</a></strong> arise can be easily solved: It is not worthy opening a <strong><a href="UGGs" >http://www.uggsonlineoutletshop.com/ugg-sundance-ii-boots-5325-online-c-112.html">UGGs online clearance</a></strong> inFrance, especiallyParis city.

<strong><a href="UGG" >http://www.uggsaustraliasaleukco.com/">UGG Australia sale UK outlet</a> </strong>

<strong><a href="UGGs" >http://www.uggsaustraliasaleukco.com/ugg-5325-boots-sundance-ii-australia-c-112.html">UGGs Australia UK</a> </strong>

<strong><a href="UGG" >http://www.uggsaustraliasaleukco.com/ugg-5803-boots-bailey-button-australia-c-79.html">UGG Australia sale 5803 Bailey Button</a> </strong>

<strong><a href="UGG" >http://www.uggsaustraliasaleukco.com/ugg-5815-boots-classic-tall-australia-c-75.html">UGG 5815 boots Classic Tall</a> </strong>
<p align="left">This article is from <a href="http://www.uggsonlineoutletshop.com/</a>.</p>
" >http://www.uggsonlineoutletshop.com/">http://www.uggsonlineoutletshop.com/</a>.</p>
จาก uggs australia sale uk [13/11/2554 22:59:48 ]

ความคิดเห็นที่ 3
<strong><a href="UGG" >http://www.uggclassicbootsoutlet1.com/">UGG classic boots</a></strong> in France, named as the Capital of Romantic Sense, is also a county filled in fashion and vogue trend. In such a romantic <strong><a href="UGG" >http://www.uggclassicbootsoutlet1.com/ugg-classic-short-boots-c-154.html">UGG 5825 classic short boots</a></strong> you would be very careful to wear your <strong><a href="UGG" >http://www.uggclassicbootsoutlet1.com/ugg-delaine-classic-boots-c-168.html">UGG classic boots sale online</a></strong> and make up yourself as a romantic lady, at least a sexy and charming lady. In 2011, Paris fashion trend releases the spring and summer fashion trend that the loose-fitting <strong><a href="UGG" >http://www.uggclassicbootsoutlet1.com/womens-ugg-casual-sneaker-c-155.html">UGG classic boots on sale</a></strong> and draping fabrics will be new fashion trend on warm days.

The European and American stylish <strong><a href="UGGs" >http://www.uggsbootsoutletsale.org/">UGGs boots outlet</a> </strong>would get great success in French street. The main fashion trend would be the outfits would be transformed into night time attire and chic <strong><a href="Newest" >http://www.uggsbootsoutletsale.org/newest-ugg-classic-tall-boots-c-92.html">Newest UGG 5815 Classic Tall boots</a></strong>. So, a simple <strong><a href="UGG" >http://www.uggsbootsoutletsale.org/newest-ugg-paisley-boots-c-107.html">UGG boots outlet sale for cheap</a></strong> and dress with a scarf can be popular in Paris. Throughout the reports on fashion trend in Paris, the simple color would be still 2011-2012 spring main <strong><a href="UGG" >http://www.uggsbootsoutletsale.org/ugg-sheepskin-winter-boots-c-104.html">UGG boots outlet sale online store</a></strong> and it releases an important tip that this year, 2011-2012 winter boots?

Still plain color <strong><a href="UGGs" >http://bestbootsuksale.com/">UGGs boots UK</a></strong> would be a fashion trend still. In the early winter, with a short, or a mini skirts, Parisians can also match this dress with a plain color <strong><a href="UGG" >http://www.bestbootsuksale.com/ugg-boots-5854-classic-mini-uk-c-83.html">UGG boots UK on sale</a></strong> also. Because in summer, especially the<strong> <a href="UGG" >http://www.bestbootsuksale.com/ugg-boots-5815-classic-tall-uk-c-75.html">UGG boots 5815 Classic Tall</a></strong> the sandal and the ballet shoes are welcome by all Parisians. Though this, comparing to the history of the fashion trend in France, the leather <strong><a href="UGG" >http://www.bestbootsuksale.com/ugg-boots-5825-classic-short-uk-c-74.html">UGG boots 5825 Classic Short</a></strong> no matter with heel or not.

And no matter high or low, black or brown, the leather <strong><a href="UGG" >http://www.uggsonlineoutletshop.com/">UGG online shop</a></strong> are the most popular in France before. So, as Sheep skin <strong><a href="UGGs" >http://www.uggsonlineoutletshop.com/ugg-knightsbridge-boots-5119-online-c-87.html">UGGs online outlet sale</a></strong> none would believe it can get great sale in France. Colors of <strong><a href="UGGs" >http://www.uggsonlineoutletshop.com/ugg-roxy-tall-boots-5818-online-c-78.html">UGGs outlet stores clearance</a></strong> would be tans, nudes and peaches and creams and white, all simple color of <strong><a href="UGGs" >http://www.uggsonlineoutletshop.com/ugg-sundance-ii-boots-5325-online-c-112.html">UGGs online sale</a></strong> to delicate every lady in summer season.

<strong><a href="UGG" >http://www.uggsaustraliasaleukco.com/">UGG Australia sale UK</a> </strong>

<strong><a href="UGGs" >http://www.uggsaustraliasaleukco.com/ugg-5325-boots-sundance-ii-australia-c-112.html">UGGs Australia UK</a> </strong>

<strong><a href="UGG" >http://www.uggsaustraliasaleukco.com/ugg-5803-boots-bailey-button-australia-c-79.html">UGG Australia sale</a> </strong>

<strong><a href="UGG" >http://www.uggsaustraliasaleukco.com/ugg-5815-boots-classic-tall-australia-c-75.html">UGG 5815 boots Classic Tall</a> </strong>

This article is from <a href="http://www.bestbootsuksale.com/</a>.
" >http://www.bestbootsuksale.com/">http://www.bestbootsuksale.com/</a>.
จาก uggs australia sale uk [13/11/2554 23:04:12 ]

ความคิดเห็นที่ 4

Dimensions: 150 x 112
Image Type: Bitmap

http://www.uggbootsclearancesalestore.org uggs on clearance
http://www.uggsclearanceonsale.co uggs clearance
http://www.uggshopukonline.com ugg shop
http://www.uggs-australia-uk.net cheap ugg boots
http://www.uggshopukonline.com/ugg-1873-bailey-button-triplet-shop-c-116.html Ugg 1873 Bailey Button Triplet
http://www.uggshopukonline.com/ugg-5825-classic-short-boots-shop-c-74.html Ugg 5825 Classic Short Boots
http://www.uggshopukonline.com/ugg-5803-bailey-button-boots-shop-c-79.html Ugg 5803 Bailey Button Boots
http://www.uggshopukonline.com/ugg-5815-classic-tall-boots-shop-c-75.html Ugg 5815 Classic Tall Boots
จาก ugg shop [15/11/2554 22:46:03 ]

ความคิดเห็นที่ 5
A real lot of useful info here!These are all great comments here. Very cool article.
จาก abercrombie and fitch store [29/11/2554 21:56:53 ]

ความคิดเห็นที่ 6
Many kinds of [url=http://www.themonclerstores.com/]Moncler Online shop[/url] are supplied at
[url=http://www.themonclerstores.com/]Moncler jackets[/url] ,top fashional styles and elegant appearance with those nice winter

clothes.There have nothing can be hesitate for you to go through your online shopping with
[url=http://www.themonclerstores.com]Moncler sale[/url],we will provide to you the most discount and best service there.
Allow me to introduce to you a hot style of [url=http://www.themonclerstores.com/]Moncler outlet[/url]
which is callde [url=http://www.themonclerstores.com]Moncler coats[/url],the descriptions of
[url=http://www.themonclerstores.com]cheap Moncler[/url] are with round neck,a black bow at the front,a cut-out detailing at the

back,a signature Logo on the chest,it’s a style of long length long sleeves sweaters.Every woman like to wear as a chic person,even in winter.Moncler Womens

Sweaters will help you to make your dream come true,its unique and graceful could let you seems more sexy and charming,you’ll get a feeling of soft and

comfortable when wearing.At our online shop,you will just spend less money to get this luxury clothes,come on!
[url=http://jjfa.beeplog.com/]http://jjfa.beeplog.com/[/url]
[url=http://fanyi.blogtrue.com/]http://fanyi.blogtrue.com/[/url]
[url=http://blog.bodybuilding.com/fanyin/]http://blog.bodybuilding.com/fanyin/[/url]
[url=http://fanyin.blogdive.com/2011/12/01/canada-goose-coats-jackets-will-enhance-the-charm-of-your-]http://fanyin.blogdive.com/2011/12/01/canada-goose-coats-jackets-will-enhance-the-charm-of-your-personality/[/url]
http://fanyin.blogdive.com/2011/12/01/canada-goose-from-

the-clothing-industry-in-winter/
[url=http://blog.bodybuilding.com/fanyin/2011/11/30/the_actual_lower_jacket_as/]http://blog.bodybuilding.com/fanyin/2011/11/30/the_actual_lower_jacket_as/[/url]
[url=http://blog.bodybuilding.com/fanyin/2011/11/30/canada_goose_coats_has_the/]http://blog.bodybuilding.com/fanyin/2011/11/30/canada_goose_coats_has_the/[/url]
[url=http://blog.bodybuilding.com/fanyin/2011/11/30/canada_goose_sale_could_be/]http://blog.bodybuilding.com/fanyin/2011/11/30/canada_goose_sale_could_be/[/url]
[url=http://fanyi.blogtrue.com/]http://fanyi.blogtrue.com/[/url]
[url=http://fanyi.blogtrue.com/article/83003/The-Canada-Goose-down-coat-is-one-of-many-products]http://fanyi.blogtrue.com/article/83003/The-Canada-Goose-down-coat-is-one-of-many-products[/url]
[url=http://fanyi.blogtrue.com/article/83000/canada-goose-sale-will-be-your-best-choice]http://fanyi.blogtrue.com/article/83000/canada-goose-sale-will-be-your-best-choice[/url]
จาก Moncler coats [1/12/2554 22:13:20 ]

ความคิดเห็นที่ 7
Many kinds of <a title="Moncler Online shop" href="Moncler" >http://www.themonclerstores.com/">Moncler Online shop</a> are supplied at
<a title="Moncler jackets" href="Moncler" >http://www.themonclerstores.com/">Moncler jackets</a> ,top fashional styles and elegant appearance with those nice winter
clothes.There have nothing can be hesitate for you to go through your online shopping with
<a title="Moncler sale" href="Moncler" >http://www.themonclerstores.com">Moncler sale</a>we will provide to you the most discount and best service there.
Allow me to introduce to you a hot style of <a title="Moncler outlet" href="Moncler" >http://www.themonclerstores.com/">Moncler outlet</a>
which is callde <a title="Moncler coats" href="Moncler" >http://www.themonclerstores.com">Moncler coats</a>the descriptions of
<a title="cheap Moncler" href="cheap" >http://www.themonclerstores.com">cheap Moncler</a> are with round neck,a black bow at the front,a cut-out detailing at the
back,a signature Logo on the chest,it’s a style of long length long sleeves sweaters.Every woman like to wear as a chic person,even in winter.Moncler Womens
Sweaters will help you to make your dream come true,its unique and graceful could let you seems more sexy and charming,you’ll get a feeling of soft and
comfortable when wearing.At our online shop,you will just spend less money to get this luxury clothes,come on!
<a href="http://jjfa.beeplog.com/</a>" >http://jjfa.beeplog.com/">http://jjfa.beeplog.com/</a>
<a href="http://fanyi.blogtrue.com/</a>" >http://fanyi.blogtrue.com/">http://fanyi.blogtrue.com/</a>
<a href="http://blog.bodybuilding.com/fanyin/</a>" >http://blog.bodybuilding.com/fanyin/">http://blog.bodybuilding.com/fanyin/</a>
<a href="http://fanyin.blogdive.com/2011/12/01/canada-goose-coats-jackets-will-enhance-the-charm-of-your-
personality/">http://fanyin.blogdive.com/2011/12/01/canada-goose-coats-jackets-will-enhance-the-charm-of-your-personality/</a>
<a href="http://fanyin.blogdive.com/2011/12/01/canada-goose-from-
the-clothing-industry-in-winter/</a>" >http://fanyin.blogdive.com/2011/12/01/canada-goose-from-the-clothing-industry-in-winter/">http://fanyin.blogdive.com/2011/12/01/canada-goose-from-
the-clothing-industry-in-winter/</a>
จาก Moncler jackets [1/12/2554 22:13:49 ]

ความคิดเห็นที่ 8
th long sleeves sweaters.Every woman like to wear as a chic person,even in winter.Moncler Womens
Sweaters will help you to make your dream come true,its unique and graceful could le

http://www.bootshomes.com/
http://www.womenbootsdiscount.com/
http://www.abercomebiefitchsale.com/
http://www.cheapsneakersrunning.com/
http://www.cheapclothesale.com/
จาก ootshomes@qq.com [14/12/2554 23:48:20 ]

ความคิดเห็นที่ 9
uggs clearance discount outlet


[url=http://www.uggs-clearancesonline.com/ugg-5803-bailey-button-c-23.html][b]UGG 5803 Bailey Button[/b][/url] Plosser, who serves on a Fed panel that [url=http://www.uggflush.com][b]uggs on sale[/b][/url] has been examining ways to improve the central bank's communications, said the January 24-25 meeting presents an opportunity to start publishing rate forecasts, the newspaper reported on its website.The Fed has held the overnight federal funds rate close to zero since December 2008. In statements after its last four policy meetings, it has said it expected to keep rates ultra low until at [url=http://www.uggflush.com/ugg-classic-tall-5815-c-24.html][b]UGG Classic Tall 5815[/b][/url] least the middle [url=http://www.uggflush.com/ugg-classic-mini-5854-c-4.html][b]UGG Classic Mini 5854[/b][/url] of 2013.The idea of the pledge was to keep financial markets from pricing in an expectation of higher rates at the first signs the recovery was building steam.However, many policymakers are uncomfortable offering a commitment tied to the calendar and feel boxed in by what they see as an inflexible mid-2013 vow.Fed Vice Chair Janet Yellen has equated a potential shift in the central bank's communications strategy with an easing of monetary policy.Central bank officials are already scheduled to issue updated quarterly projections on economic growth, unemployment and inflation at the upcoming meeting.In addition, Fed Chairman Ben Bernanke will hold a news conference, which he could use to explain any [url=http://www.uggs-clearancesonline.com/ugg-5281-classic-short-kids-c-21.html]discount uggs [/url] shift in the central bank's policy framewor[url=http://www.uggs-clearancesonline.com/ugg-5281-classic-short-kids-c-21.html][b]uggs clearance[/b][/url]k.

จาก uggs clearance [23/12/2554 0:36:32 ]

ความคิดเห็นที่ 10
<a href="uggs" >http://www.uggs-on-sale-clearance.com">uggs on sale</a><a href="uggs" >http://www.uggs-on-sale-clearance.com/uggs-bailey-button-triplet-c-118.html">uggs bailey button triplet</a><a href="uggs" >http://www.uggs-on-sale-clearance.com/uggs-bailey-button-5803-c-37.html">uggs bailey button</a> ..<a href="cheap" >http://www.uggs-on-sale-clearance.com">cheap uggs</a><a href="<em>uggs" >http://www.uggs-on-sale-clearance.com"><em>uggs sale</em></a><a href="uggs" >http://www.uggs-outlet-onsales.com">uggs outlet</a><a href="ugg" >http://www.uggs-outlet-onsales.com">ugg boots outlet</a><a href="beats" >http://www.monster-beats-headphones-sale.net">beats headphones</a><a href="monster" >http://www.monster-beats-headphones-sale.net">monster headhones</a><a href="monster" >http://www.monster-beats-headphones-sale.net">monster beats</a>
จาก uggs outlet [27/12/2554 22:34:43 ]

ความคิดเห็นที่ 11
collezione hogan http://www.hoganshoesales.com
hogan scarpe http://www.hogansitalian.com/
Louis Vuitton http://www.lvborseit.com
จาก Louis Vuitton [14/2/2555 19:37:21 ]

ความคิดเห็นที่ 12
http://www.outletonline-michaelkors.com/
http://www.michaelkors-handbags.in.net/
http://www.michael-korsoutlet.in.net/
http://www.michaelkorsoutlet-store.in.net/
http://www.truereligionoutlets.in.net/
http://www.oakley-sunglasses.ar.com/
http://www.oakley-sunglasses.ar.com/
http://www.oakleysunglassesdeals.in.net/
http://www.oakleysunglassesdeals.in.net/
http://www.oakleysunglasses.qc.com/
http://www.oakleysunglasses.qc.com/
http://www.rayban-sunglasses.net.co/
http://www.rayban-sunglasses.net.co/
http://www.ray-ban-sunglasses.us.org/
http://www.ray-ban-sunglasses.us.org/
http://www.raybanglasses.in.net/
http://www.raybanglasses.in.net/
http://www.polo--ralphlauren.net/
http://www.polo--ralphlauren.net/
http://www.ralphlauren-outlet.in.net/
http://www.ralphlauren-outlet.in.net/
http://www.burberry--outlet.us/
http://www.burberry--outlet.us/
http://www.burberryoutletsale.in.net/
http://www.burberryoutletsale.in.net/
http://www.toms-shoes.us.org/
http://www.toms-shoes.us.org/
http://www.tomsoutlet.com.co/
http://www.tomsoutlet.com.co/
http://www.michael--korsoutlet.net/
http://www.michael--korsoutlet.net/
http://www.michaelkors-outlet-online.net/
http://www.michaelkors-outlet-online.net/
http://www.christian--louboutin.net/
http://www.christian--louboutin.net/
http://www.tory--burch.org/
http://www.tory--burch.org/
http://www.toryburch-outlet.net/
http://www.toryburch-outlet.net/
http://www.gucci--outlet.net/
http://www.gucci--outlet.net/
http://www.gucci--handbags.com/
http://www.gucci--handbags.com/
http://www.jordan--shoes.us/
http://www.jordan--shoes.us/
http://www.air-jordan.in.net/
http://www.air-jordan.in.net/
http://www.cheap-jordans.in.net/
http://www.cheap-jordans.in.net/
http://www.jordansretro.in.net/
http://www.jordansretro.in.net/
http://www.nikeshoesinc.net/
http://www.nikeshoesinc.net/
http://www.nike-shoes.in.net/
http://www.nike-shoes.in.net/
http://www.air-max-2015.net/
http://www.air-max-2015.net/
http://www.air-max-2015.net/
http://www.airmax-90.in.net/
http://www.airmax-90.in.net/
http://www.airmax-95.in.net/
http://www.airmax-95.in.net/
http://www.nike-free-run.net/
http://www.nike-free-run.net/
http://www.nikefree-5.com/
http://www.nikefree-5.com/
http://www.chanel--handbags.net/
http://www.chanel--handbags.net/
http://www.chanelbags.net.co/
http://www.chanelbags.net.co/
http://www.true-religion.cc/
http://www.true-religion.cc/
http://www.north-faceoutlet.in.net/
http://www.north-faceoutlet.in.net/
http://www.coachoutlet-store.in.net/
http://www.coachoutlet-store.in.net/
http://www.abercrombie.ar.com/
http://www.abercrombie.ar.com/
http://www.hollister.cn.com/
http://www.hollister.cn.com/
http://www.hermes.us.org/
http://www.hermes.us.org/
http://www.new-balanceoutlet.net/
http://www.new-balanceoutlet.net/
http://www.reebok-shoes.net/
http://www.reebok-shoes.net/
http://www.lululemon.com.co/
http://www.lululemon.com.co/
http://www.yogapants.net.co/
http://www.yogapants.net.co/
http://www.rolex--replica.us/
http://www.rolex--replica.us/
http://www.replica--watches.com/
http://www.replica--watches.com/
http://www.omega-watches.in.net/
http://www.omega-watches.in.net/
http://www.wedding--dresses.net/
http://www.wedding--dresses.net/
http://www.montblancpens.net.co/
http://www.montblancpens.net.co/
http://www.insanityworkout.us.org/
http://www.insanityworkout.us.org/
http://www.nike-mercurial.org/
http://www.jimmy--choo.us/
http://www.jimmy--choo.us/
http://www.ugg-boots.org/
http://www.ugg-boots.org/
http://www.uggs--outlet.net/
http://www.uggs--outlet.net/
http://www.nike-rosherun.net/
http://www.roshe--run.com/
http://www.nikeroshe.net/
http://www.tiffany-andco.net/
http://www.tiffany-andco.net/
http://www.vans--shoes.com/
http://www.vans--shoes.com/
http://www.timberland--boots.com/
http://www.timberland--boots.com/
http://www.beats-bydre.in.net/
http://www.beats-bydre.in.net/
http://www.salvatoreferragamoshoes.net/
http://www.salvatoreferragamoshoes.net/
http://www.cheap-jerseys.in.net/
http://www.cheap-jerseys.in.net/
http://www.cheap-nfljerseys.in.net/
http://www.cheap-nfljerseys.in.net/
http://www.jerseys-fromchina.in.net/
http://www.jerseys-fromchina.in.net/
http://www.mizunowave.net/
http://www.mizunowave.net/
http://www.mizunorunning-shoes.com/
http://www.designerhandbags.com.co/
http://www.designerhandbags.com.co/
http://www.bootsonsale.com.co/
http://www.bootsonsale.com.co/
http://www.basketball--shoes.net/
http://www.basketball--shoes.net/
http://www.cheapeyeglasses.us.com/
http://www.cheapeyeglasses.us.com/
http://www.tommy-hilfiger.us.com/
http://www.tommy-hilfiger.us.com/
http://www.tommyhilfigeroutlet.net/
http://www.tommyhilfigeroutlet.net/
http://www.ed-hardy.in.net/
http://www.ed-hardy.in.net/
http://www.levisjeans.in.net/
http://www.levisjeans.in.net/
http://www.bcbgmax.in.net/
http://www.bcbgmax.in.net/
http://www.bebedresses.in.net/
http://www.bebedresses.in.net/
http://www.balenciaga.in.net/
http://www.balenciaga.in.net/
http://www.marcjacobs.in.net/
http://www.marcjacobs.in.net/
http://www.harrodslondon.org.uk/
http://www.harrodslondon.org.uk/
http://www.chaussureslouboutin-soldes.fr/
http://www.chaussureslouboutin-soldes.fr/
http://www.sac-michael-kors.fr/
http://www.sac-michael-kors.fr/
http://www.nikeblazer1.fr/
http://www.nikeblazer1.fr/
http://www.nikeairforce-1.fr/
http://www.nikeairforce-1.fr/
http://www.michaelkors-outlet.org.uk/
http://www.michaelkors-outlet.org.uk/
http://www.michaelkors--outlet.ca/
http://www.michaelkors--outlet.ca/
http://www.burberry-uk.me.uk/
http://www.burberry-uk.me.uk/
http://www.timberlandboot.org.uk/
http://www.timberlandboot.org.uk/
http://www.oakley--sunglasses.co.uk/
http://www.louboutinshoes.org.uk/
http://www.air-jordans.co.uk/
http://www.coco-chanelhandbags.co.uk/
http://www.katespadeuk.co.uk/
http://www.truereligion-jeans.co.uk/
http://www.newbalance-trainers.co.uk/
http://www.converse-sale.co.uk/
http://www.lululemonuk.co.uk/
http://www.beats-bydre.co.uk/
http://www.macmakeupuk.co.uk/
http://www.maccosmetics-uk.co.uk/
http://www.adidas-trainersuk.co.uk/
http://www.gucci-uk.co.uk/
http://www.fitflopsuk.org.uk/
http://www.adidasoriginals.org.uk/
http://www.adidasoriginals.org.uk/
http://www.hermes.org.uk/
http://www.hermes.org.uk/
http://www.pandorauk.co.uk/
http://www.pandorauk.co.uk/
http://www.pandorauk.co.uk/
http://www.rolex--watches.co.uk/
http://www.rolex--watches.co.uk/
http://www.omegawatches.org.uk/
http://www.omegawatches.org.uk/
http://www.michael-jordan.co.uk/
http://www.michael-jordan.co.uk/
http://www.michael-jordan.co.uk/
http://www.michael--kors.org.uk/
http://www.michael--kors.org.uk/
http://www.michael--kors.org.uk/
http://www.weddingdresses.me.uk/
http://www.weddingdresses.me.uk/
http://www.weddingdresses.me.uk/
http://www.converse.org.uk/
http://www.converse.org.uk/
http://www.converse.org.uk/
http://www.hollister-uk.me.uk/
http://www.hollister-uk.me.uk/
http://www.hollister-uk.me.uk/
http://www.tiffany-and-co.org.uk/
http://www.tiffany-and-co.org.uk/
http://www.tiffany-and-co.org.uk/
http://www.airmax-90.co.uk/
http://www.airmax-90.co.uk/
http://www.airmax-90.co.uk/
http://www.louis--vuitton.me.uk/
http://www.louis--vuitton.me.uk/
http://www.louis--vuitton.me.uk/
http://www.mulberryoutlet.me.uk/
http://www.mulberryoutlet.me.uk/
http://www.mulberryoutlet.me.uk/
http://www.north-face.org.uk/
http://www.north-face.org.uk/
http://www.north-face.org.uk/
http://www.timberland.org.uk/
http://www.timberland.org.uk/
http://www.timberland.org.uk/
http://www.rayban--sunglasses.org.uk/
http://www.rayban--sunglasses.org.uk/
http://www.rayban--sunglasses.org.uk/
http://www.asicstrainers.org.uk/
http://www.asicstrainers.org.uk/
http://www.asicstrainers.org.uk/
http://www.prada.me.uk/
http://www.prada.me.uk/
http://www.prada.me.uk/
http://www.toms-shoes.org.uk/
http://www.toms-shoes.org.uk/
http://www.tommy-hilfiger.org.uk/
http://www.tommy-hilfiger.org.uk/
http://www.tommy-hilfiger.org.uk/
http://www.marcjacobs.org.uk/
http://www.marcjacobs.org.uk/
http://www.uggs.org.uk/
http://www.uggs.org.uk/
http://www.ugg--boots.org.uk/
http://www.ugg--boots.org.uk/
http://www.ugg-australia.co.uk/
http://www.ugg-australia.co.uk/
http://www.uggs.org.uk/
http://www.ugg--boots.org.uk/
http://www.ugg-australia.co.uk/
http://www.insanityworkout.co.uk/
http://www.insanityworkout.co.uk/
http://www.nike-free-run.co.uk/
http://www.nike-free-run.co.uk/
http://www.ferragamo.org.uk/
http://www.ferragamo.org.uk/
http://www.fitflops.me.uk/
http://www.fitflops.me.uk/
http://www.fitflops.me.uk/
http://www.nike-mercurial-superfly.co.uk/
http://www.nike-mercurial-superfly.co.uk/
http://www.nike-mercurial-superfly.co.uk/
http://www.mac-makeup.com/
http://www.guess-factory.com/
http://www.adidasoutlet.net/
http://www.adidasshoesoutlet.com/
http://www.todsshoes.org/
http://www.fendi.in.net/
http://www.guccibelts.us.org/
http://www.fitflopsale.net/
http://www.kobe9shoes.net/
http://www.kobebryantshoes10.com/
http://www.lebronshoes12.net/
http://www.lebron-11.net/
http://www.lebronjames-shoes.com/
http://www.kevindurant-shoes.net/
http://www.fivefingersshoes.org/
http://www.puma-shoes.net/
http://www.salomon-shoes.net/
http://www.cartier-love-bracelet.us.com/
http://www.dolce-and-gabbana.org/
http://www.dansko-shoes.org/
http://www.stuart-weitzman.net/
จาก sadasd@163.com [27/7/2558 8:01:17 ]
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images