สมาชิกเข้าระบบ
ยูสเซอร์เนม :
รหัสผ่าน :
 

ลืมรหัสผ่าน  |   สมาชิกใหม่


ปฏิทินกิจกรรมพิเศษ
April 2016
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
สมาชิกจดหมายข่าว
สมัคร ยกเลิก
กระดานสนทนาธรรม > สมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องพระเจ้าจักรพรรดิ ศูนย์พุทธศรัทธา


Dimensions: 199 x 200
Image Type: Bitmap


ห้วข้อกระทู้
สมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องพระเจ้าจักรพรรดิ ศูนย์พุทธศรัทธา
รายละเอียด
สมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องพระเจ้าจักรพรรดิ ศูนย์พุทธศรัทธาเรื่อง เวทนา
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๓๖ สมเด็จองค์ปฐม ทรงพระเมตตาสอนให้ มีความสำคัญดังนี้

๑. "จงทำจิตให้ยอมรับเวทนาที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ว่าเป็นของธรรมดา (โดยปกติเวทนาของร่างกายต้องกำหนดจึงจะรู้ หากเราไม่กำหนดก็ไม่รู้ หากเป็นเวทนาที่ไม่มาก) แล้วพยายามลดการยึดเกาะในเวทนานั้นด้วยการระงับอาการของสังขาร คือ ไม่ปรุงแต่งธรรมนั้น ๆ นี้คือสัจธรรมของการมีร่างกาย เมื่อเกิดมาแล้ว ย่อมมีเจ็บ มีแก่ มีตาย เป็นธรรมดา"
๒. "จงวางอารมณ์ให้สงบ ยอมรับธรรมที่ไม่ปรุงแต่งนี้ เพราะเป็นสิ่งที่หลีกหนีกันไม่พ้น เมื่อมีการเกิดของร่างกายแล้ว"
๓. "จงกำหนดรู้เอาไว้ว่า เห็นทุกข์ของการมีร่างกายอยู่เนื่อง ๆ พยายามทำจิตให้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา แยกจิตออกมาอย่าให้ทุกข์ตามไปด้วย พยายามทรงอารมณ์จิตไว้ให้ เป็นสังรุเบกขาญาณ แม้จักเป็นอ่อน ๆ ก็ควรจักพยายามซักซ้อมกันเอาไว้ อย่าให้จิตมีอารมณ์บ่น แม้แต่ในใจก็ใช้ไม่ได้ เพราะนั่นคือการเกิดอารมณ์ปฏิฆะ และเป็นการคัดค้านสัจธรรมที่ฝืนความเป็นจริงของร่างกาย"
๔. ตั้งแต่นี้ต่อไปอาการสุขหรือทุกขเวทนา อันสืบเนื่องมาจากร่างกาย จักเป็นครูเข้ามาทดสอบจิตของเจ้าอยู่เนื่อง ๆ ขอให้เตรียมใจสอบกันให้ดี ๆ ถ้าลงธรรมดาไม่ได้ พอใจหรือไม่พอใจก็ใช้ไม่ได้ ต้องลงอุเบกขาญาณเข้าไว้ อาการสุขหรือทุกขเวทนานี้ ต้องนับเนื่องไปหมดทางอายตนะ ๖ ขอให้ดูอารมณ์ของจิตเข้าไว้ให้ดี ๆ
๕. "อนึ่ง การทบทวนธรรม (ธัมมวิจยะ) ก็จงทำต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง และให้สังเกตอารมณ์ของจิต ในขณะทบทวนธรรมะนั้นไปด้วย จักได้รู้จุดที่ทำให้อารมณ์ของจิตนั้นเคลื่อนไหวไปได้อย่างไรบ้าง"
เรื่องกายทำงานทางโลก แต่จิตทำงานทางธรรม
เสาร์ที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๓๖ ทรงพระเมตตามาสอนเรื่อง กายทำงานทางโลก แต่จิตทำงานทางธรรม มีความสำคัญดังนี้
๑. "ขอให้มั่นใจในธรรมที่ปฏิบัติอยู่ เดินมรรคด้วยจิตอย่างไม่หยุดยั้ง ร่างกายจักทำอะไรอยู่ก็ตาม จงกำหนดจิตให้อยู่ในอารมณ์พระกรรมฐานตลอดเวลา จักเป็นสมถะหรือวิปัสสนาก็ได้"
๒. จงกำหนดรู้อยู่ให้เกิดความเคยชินอยู่เสมอ เผลอบ้าง ฟุ้งซ่านบ้าง มันก็ต้องมีอยู่บ้างเป็นธรรมดา อย่าเพิ่งตำหนิตนว่าเลว จักทำให้จิตเสียกำลังใจ เผลอบ้าง ฟุ้งบ้าง ง่วงนอนบ้างก็ลงตัวธรรมดา ตั้งใจใหม่เมื่อระลึกได้ ทำบ่อย ๆ ก็เหมือนตักน้ำใส่ตุ่ม เก็บเล็กเก็บน้อยทำให้น้ำเต็มตุ่มได้ฉันใด การปฏิบัติธรรมก็สามารถเป็นสันตติเต็มจิตได้ฉันนั้น
๓. แต่ควรจักระมัดระวังอารมณ์โมหะ-โทสะ-ราคะ ระงับเข้าไว้ไม่ให้มันมีกำลังแรงกล้า ความร้อนจากแสงอาทิตย์ทำให้น้ำในตุ่มเหือดแห้งได้ฉันใด ไฟอารมณ์ก็สามารถทำจิตให้แห้งจากความดีได้ฉันนั้น ขึ้นชื่อว่าความร้อนใจ พยายามระงับให้มันดับไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จักเร็วได้"
๔. "ให้กระทำตามขั้นตอนที่ให้ไว้ แยกแยะอารมณ์ให้ถูกต้องก็แล้วกัน"เรื่อง มรณานุสสติ กับอย่ากลัวกิเลสมารและขันธมาร
"วันเสาร์ที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๓๖ สมเด็จองค์ปฐม ทรงพระเมตตามาสอนเรื่อง มรณานุสสธมาร มีความสำคัญดังนี้"
๑. "เจ้าจงหมั่นจำอารมณ์ตัดตายนั้นไว้ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติครั้งต่อๆ ไป ทางที่ดีอย่าเลือกตั้งอารมณ์นี้เฉพาะเวลา ควรตั้งไว้ให้จิตพร้อมอยู่เสมอตลอดเวลา เพราะเป็นอารมณ์สละร่างกาย คลายความเกาะเวทนาลงไปได้เด็ดขาด"
๒. "จิตกำหนดรู้ลมหายใจอยู่ตลอดเวลา อย่าพึงคิดว่าทำไม่ได้ จักต้องคิดว่าทำได้ ทุกอย่าสำเร็จลงได้ด้วยความเพียร"
๓. "อย่ากลัวการประจันหน้ากับขันธมาร และกิเลสมาร เพราะนั่นคือครูที่จัก ทดสอบอารมณ์จิตของพวกเจ้า ว่าจักผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้หรือไม่ ขันธมาร และกิเลสมารเป็นของจริงที่นักปฏิบัติพระกรรมฐานจักต้องลุยผ่านทุกคน ได้ก็ถึงพระนิพพาน แต่ถ้าแพ้ก็ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป อย่าหนีความจริง ขันกับกิเลสมารเป็นของคู่มากับร่างกาย ซึ่งมันได้ผูกจิตจองจำ กักขังเรามานานนับอสงไขยกัปไม่ถ้วน อดทนต่อสู้เข้าไว้"
๔. ถ้าชาตินี้ยอมพ่ายแพ้แก่มัน ชาติต่อ ๆ ไป ก็ไม่มีทางชนะมันได้ ทำกำลังใจให้เต็ม เมื่อรู้แล้วว่าร่างกายนี้มีแต่ทุกข์หาสุขไม่ได้ เป็นเหยื่อของกิเลส-ตัณหา-อุปาทาน และอกุศลกรรม เราโง่หลงผูกติดกับร่างกายนี้มานาน หลงอารมณ์ที่เพลินไปกับกิเลสมาร ชาติแล้วชาติเล่า อย่างไม่รู้เท่าทันความทุกข์อันเกิดจาก ขันธมาร และกิเลสมารนั้น
๕. บัดนี้พวกเจ้ารู้ทุกข์ อันเกิดจากกิเลสมาร และขันธมารพอสมควรแล้ว จงรักษาอารมณ์ตัดตาย สละร่างกายนี้ทิ้งไป เพื่อเป็นฐานกำลังของจิต ควบคู่กับอานาปานัสติให้ทรงอยู่เสมอ ๆ จุดนี้เป็นจุดสำคัญที่จักทำให้การเจริญสมถะธรรมของพวกเจ้า มีผลเจริญขึ้นตามลำดับ จงจำเอาไว้ให้ดี
๖. ถ้าคราวใดขึ้นต้นตั้งอารมณ์นี้ไม่ถูก ก็ให้พิจารณาร่างกาย ไม่ว่าภายในหรือภายนอก วัตถุธาตุใด ทรัพย์สินต่าง ๆ พังสลายไปหมด กล่าวคือพิจารณาไตรลักษณ์ เห็นทุกสิ่งทุกอย่างพังหมด ไม่มีอะไรเหลือ (อารมณ์อากิญจัญญาตยนะฌาน) จนในที่สุด หาสิ่งยึดถือมาเป็นสาระแก่นสารไม่ได้ โลกและ ขันธโลก มีความเสื่อมสลายไปในที่สุด ค่อย ๆ คิดพิจารณาจนจิตยอมรับ แล้วจึงจับลมหายใจเข้าออก จนจิตเข้าถึงฌาน (หมายความว่าเริ่มต้นให้พิจารณาก่อนจนจิตสงบ แล้วจึงจับลมหายใจเข้าออก) ให้จิตทรงตัวอยู่ระยะหนึ่ง จึงหวนกลับมาจับวิปัสสนาญาณตามความต้องการต่อไป
๗. อย่าลืมทำกรรมฐานทุกครั้ง ให้แผ่เมตตาไปทั่วจักรวาลก่อน เป็นการทำอารมณ์จิตให้เยือกเย็นอยู่ในพรหมวิหาร ๔ จนเกิดวิสัยเคยชิน ฝึกได้เมื่อไหร่ แผ่เมตตาไปเมื่อนั้น มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาให้แก่จิตและกายของตนเอง และพร้อมกันนั้นมีให้แก่จิตและกายของบุคคลอื่นด้วย
๘. อารมณ์พรหมวิหาร ๔ นี้ จะลดไฟโมหะ-โทสะ-ราคะให้เจือจางไปจากจิตได้ และในบางขณะที่ระลึกได้ ก็ควรจักนำพรหมวิหาร ๔ ขึ้นมาพิจารณาเพื่อให้เป็นคุณแก่อารมณ์ของจิตอย่างอเนกอนันต์ด้วย

เว็บทางนิพพาน เว็บไซด์ เผยแพร่ ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น
ที่รวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน
ขอเชิญทุกท่านเข้าไปอ่านได้ที่

www.tangnipparn.com
ขอเชิญแวะเยี่ยมชมและโมทนาบุญเว็บศูนย์พุทธศรัทธาผู้โพส : ธรรมทาน
วันที่ : Friday, May 04, 2553 เวลา : 7:50:23 AM


ความคิดเห็นที่ 1
http://www.coachoutletfactory.com coach outlet
http://www.coachoutletfactory.com coach handbags
http://www.coachoutletfactory.com coach outlet online
http://www.coachoutletfactory.com coach outlet store
http://www.coachoutletfactory.com coach bags on sale
http://www.coachoutletfactory.com coach bags outlet
http://www.coachoutletfactory.com coach factory outlet online
http://www.coachoutletfactory.com coach outlet store online
http://www.coachoutletfactory.com coach outlet online store
http://www.coachoutletfactory.com coach factory outlet sale
http://www.coachoutletfactory.com coach online outlet storehttp://www.coachoutletfactory.com/coach-sunglasses-c-72.html coach sunglasses
http://www.coachoutletfactory.com/coach-handbags-c-19.html COACH HANDBAGS
http://www.coachoutletfactory.com/coach-wallets-c-35.html COACH WALLETS
http://www.coachoutletfactory.com/coach-accessories-c-37.html COACH ACCESSORIES
http://www.coachoutletfactory.com/coach-boots-c-67.html COACH BOOTS
http://www.coachoutletfactory.com/coach-shoes-c-44.html COACH SHOES
http://www.coachoutletfactory.com/coachhandbags-c-68.html Coach-Handbags
http://www.coachoutletfactory.com/coach-jewelry-c-45.html COACH JEWELRY
http://www.coachoutletfactory.com/coach-apparel-c-46.html COACH APPAREL
http://www.coachoutletfactory.com/coach-men-c-47.html COACH MEN
http://www.coachoutletfactory.com/coach-handbags-coach-shoulder-bags-c-19_49.html Coach Shoulder Bags
http://www.coachoutletfactory.com/coach-handbags-coach-sling-bags-c-19_22.html Coach Sling Bags
http://www.coachoutletfactory.com/coach-handbags-coach-luggage-bags-c-19_23.html Coach Luggage Bags
http://www.coachoutletfactory.com/coach-handbags-coach-patchwork-purse-c-19_24.html Coach Patchwork Purse
http://www.coachoutletfactory.com/coach-handbags-coach-baby-bags-c-19_25.html Coach Baby Bags
http://www.coachoutletfactory.com/coach-handbags-coach-tote-bags-c-19_26.html Coach Tote Bags
http://www.coachoutletfactory.com/coach-handbags-coach-backpack-bags-c-19_66.html Coach Backpack Bags
http://www.coachoutletfactory.com/coach-handbags-coach-carly-bags-c-19_50.html Coach Carly Bags
http://www.coachoutletfactory.com/coach-handbags-coach-claire-bags-c-19_51.html Coach Claire Bags
http://www.coachoutletfactory.com/coach-handbags-coach-garnet-bags-c-19_65.html Coach Garnet Bags
http://www.coachoutletfactory.com/coach-handbags-coach-hampton-bags-c-19_56.html Coach Hampton Bags
http://www.coachoutletfactory.com/coach-handbags-coach-hobo-bags-c-19_52.html Coach HOBO Bags
http://www.coachoutletfactory.com/coach-handbags-coach-leather-handbags-c-19_53.html Coach Leather Handbags
http://www.coachoutletfactory.com/coach-handbags-coach-sabrina-bags-c-19_61.html Coach Sabrina Bags
http://www.coachoutletfactory.com/coach-handbags-coach-spotlight-bags-c-19_62.html Coach Spotlight Bags
http://www.coachoutletfactory.com/coach-handbags-coach-travel-bags-c-19_63.html Coach Travel Bags
http://www.coachoutletfactory.com/coach-handbags-coach-tribeca-bags-c-19_64.html Coach Tribeca Bags
http://www.coachoutletfactory.com/coach-handbags-new-coach-handbags-c-19_54.html New Coach Handbags
http://www.coachoutletfactory.com/coach-handbags-coach-ergo-bags-c-19_32.html Coach Ergo Bags
http://www.coachoutletfactory.com/coach-handbags-coach-maggie-bags-c-19_33.html Coach Maggie Bags
http://www.gucci-outlet.us/gucci outlet
http://www.gucci-outlet.us/gucci bags
http://www.gucci-outlet.us/gucci outlet online
http://www.gucci-outlet.us/gucci bags outlet
http://www.mbtshoesaleonline.com mbt shoes
http://www.coachoutletmalls.com coach outlet

http://www.gucci-outlet.us/gucci-handbags-c-74.htmlGucci Handbags
http://www.gucci-outlet.us/gucci-handbags-gucci-backpacks-c-74_83.htmlGucci Backpacks
http://www.gucci-outlet.us/gucci-handbags-gucci-belt-bags-c-74_84.htmlGucci Belt Bags
http://www.gucci-outlet.us/gucci-handbags-gucci-briefcases-c-74_85.htmlGucci Briefcases
http://www.gucci-outlet.us/gucci-handbags-gucci-computer-cases-c-74_86.htmlGucci Computer Cases
http://www.gucci-outlet.us/gucci-handbags-gucci-duffels-c-74_87.htmlGucci Duffels
http://www.gucci-outlet.us/gucci-handbags-gucci-hobos-c-74_75.htmlGucci Hobos
http://www.gucci-outlet.us/gucci-handbags-gucci-jolicoeur-c-74_76.htmlGucci Jolicoeur
http://www.gucci-outlet.us/gucci-handbags-gucci-messenger-bags-c-74_77.htmlGucci Messenger Bags
http://www.gucci-outlet.us/gucci-handbags-gucci-shoulder-bags-c-74_78.htmlGucci Shoulder Bags
http://www.gucci-outlet.us/gucci-handbags-gucci-top-handles-c-74_79.htmlGucci Top Handles
http://www.gucci-outlet.us/gucci-handbags-gucci-totes-c-74_80.htmlGucci Totes
http://www.gucci-outlet.us/gucci-handbags-gucci-travel-business-c-74_81.htmlGucci Travel Business
http://www.gucci-outlet.us/gucci-leather-wallets-c-82.htmlGucci Leather Wallets
http://www.gucci-outlet.us/gucci-sunglasses-c-65.htmlGucci Sunglasses
http://www.gucci-outlet.us/gucci-wallets-c-66.htmlGucci Wallets
http://www.gucci-outlet.us/gucci-hats-c-67.htmlGucci Hats
http://www.gucci-outlet.us/gucci-belts-c-68.htmlGucci belts
http://www.gucci-outlet.us/gucci-bracelets-c-70.htmlGucci bracelets
http://www.gucci-outlet.us/gucci-earrings-c-69.htmlGucci earrings
http://www.gucci-outlet.us/gucci-necklaces-c-71.htmlGucci necklaces
http://www.gucci-outlet.us/gucci-shoes-c-73.htmlGucci shoes
http://www.gucci-outlet.us/gucci-barrette-c-72.htmlGucci barrette
จาก coach outlet [16/9/2553 10:25:30 ]

ความคิดเห็นที่ 2

http://www.louisvuittonhandbags-lv.com
http://www.cocochanelhandbagsh.net
http://www.chanelhandbags-bags.net
http://www.cheaplouisvuittonbagsh.net
http://www.mycoachsoutletonline.net
http://www.hermes-bagss.net
http://www.louisvuittonoutletsz.com
http://www.coco-chanelhandbags.net
http://www.burberry.tc
http://www.coachsonlineoutlet.com
http://www.storescoachoutletonline.com
http://www.louis--vuitton-lv.com
http://www.coachfactorystoreonlineh.com
http://www.louisvuittonoutletgh.com
http://www.mycoachfactoryoutletonline.net
http://www.buycoachfactoryoutlets.net
http://www.coachoutletsstoreonline.ca
http://www.mycoachfactoryoutlet.net
http://www.louisvuitton0.net
http://www.louisvuitton.co.cm
http://www.coachoutletonlinez.com
http://www.burberry4uk.com
http://www.louisvuittonbagsonline.net
http://www.coachsoutletstoresonline.com
http://www.hermes4uk.com
http://www.louisvuittonpurses-bags.net
http://www.burberryscarfoutlete.net
http://www.coachfactoryoutletstoreh.net
http://www.chanelbags-max.com
http://www.guccionline-shoes.net
http://www.mycoachoutletstoreonline.com
http://www.louisvuittonoutletsun.net
http://www.coachfactoryoutletonlinez.com
http://www.coachpursesoutleth.net
http://www.mycoachshandbags.net
http://www.coachoutletcouponsonline.net
http://www.coachpursesoutletonlinezg.net
http://www.coachfactorystoreonlinej.net
http://www.mycoachfactoryoutletonline.com
http://www.louisvuittonhoutlet.net
http://www.coachsoutletsonline.net
http://www.e-louisvuittonoutlet.net
http://www.cheapcoachhandbagsh.net
http://www.burberryscarf-outletsh.net
http://www.coachfactoryoutletonlinezg.com
http://www.cheapcoachbagsoutletz.com
http://www.coachsfactory-online.net
http://www.prada.bz
http://www.coachfactoryoutletonlinej.net
http://www.cheapcoachpursesoutlet.net
http://www.louis-vuitton.com.de
http://www.coachoutletstoreonlinezg.com
http://www.coachfactoryoutletstoreonlinez.net
http://www.mycoachoutletstoreonline.net
http://www.louisvuitton3.com
http://www.coachfactoryoutletonlineh.net
http://www.coachpurses-outleth.net
http://www.coachfactoryoutletonlinegh.net
http://www.alouisvuittonhandbags.com
http://www.chanel-bags.biz
http://www.coachoutletstoreonlinez.com
http://www.louisvuitton-outleth.com
http://www.lvbags-handbags.com
http://www.coachfactoryoutletonlinestorez.net
http://www.burberrybags-sale.net
http://www.chanelbagsoutleth.net
http://www.coachoutletscoupons.com
จาก Coach Factory Outlet [5/12/2554 0:37:07 ]

ความคิดเห็นที่ 3
http://www.burberryscarfs-2012.net
http://www.coachoutletstoresonline-us.com
http://www.coachoutletssonline.com
http://www.coachs-factoryonlines.com
http://www.coachfactory--storeonline.net
http://www.coachsfactoryoutletsstore.net
http://www.lvbags-online.net
http://www.louisvuittonbagsz.com
http://www.coachfactorysoutletsonline.com
http://www.coachfactorystores-online.net
http://www.coachoutletsstoreonlines.ca
http://www.mycoachoutlet-online.com
จาก 1603602377@qq.com [8/1/2555 18:46:12 ]

ความคิดเห็นที่ 4
chanel handbags, http://www.chanelhandbags.net.co/
flat iron, http://www.chiflatiron.net.co/
converse, http://www.converse.net.co/
salvatore ferragamo, http://www.ferragamo.com.co/
gucci shoes, http://www.guccihandbags.com.co/
hollister clothing, http://www.hollister.us.org/
insanity workout, http://www.insanityworkout.net.co/
jimmy choo, http://www.jimmychoo.net.co/
jordan retro, http://www.jordan-shoes.com.co/
juicy couture outlet, http://www.juicycouture.com.co/
juicy couture handbags, http://www.juicycoutureoutlet.net.co/
kate spade handbags, http://www.kate-spade.com.co/
kate spade, http://www.katespade-outlet.com.co/
louis vuitton outlet online, http://www.louisvuitton-outlet.com.co/
michael kors, http://www.michael-kors.us.org/
michael kors outlet online, http://www.michael-kors-handbags.us.com/
michael kors purses, http://www.michael-kors-outlet.us.org/
michael kors outlet online sale, http://www.michael-kors-outlet-online.us.org/
michael kors outlet store, http://www.michaelkorsoutletonline-sale.us.com/
north face backpacks, http://www.northface.us.org/
oakley sunglasses, http://www.oakley-sunglasses.us.org/
pandora jewelry, http://www.pandorajewelry.com.co/
prada handbags, http://www.pradahandbags.com.co/
prada outlet, http://www.pradashoes.com.co/
ray ban outlet, http://www.ray-ban-outlet.us.com/
ray-ban sunglasses, http://www.rayban-sunglasses.us.org/
rolex watches for sale, http://www.replicawatches.us.com/
swarovski crystal, http://www.swarovskicrystal.com.co/
north face outlet, http://www.thenorthface.us.org/
tiffany and co, http://www.tiffanyandco.net.co/
tiffany jewelry, http://www.tiffanyjewelry.us.org/
true religion jeans, http://www.true-religion.com.co/
true religion, http://www.truereligionjeans.net.co/
ugg, http://www.uggaustralia.net.co/
ugg australia, http://www.uggboots.net.co/
uggs, http://www.uggbootsclearance.com.co/
ugg boots clearance, http://www.uggsonsale.com.co/
uggs on sale, http://www.uggsoutlet.com.co/
oakley vault, http://www.cheap-oakleysunglasses.in.net/
oakley outlet, http://www.oakleysunglassescheap.in.net/
ralph lauren outlet, http://www.ralphlaurenoutletonline.in.net/
polo ralph lauren outlet, http://www.ralphlauren--outlet.in.net/
burberry handbags, http://www.burberryoutlet--online.in.net/
tom's shoes, http://www.tomshoes.in.net/
toms shoes outlet, http://www.toms-outlet.in.net/
christian louboutin, http://www.christianlouboutin.in.net/
tory burch shoes, http://www.tory-burch-outlet.in.net/
gucci shoes, http://www.gucci-outlet.in.net/
long champ, http://www.longchamphandbagsoutlet.in.net/
abercrombie fitch, http://www.abercrombie-kids.in.net/
hollisterco, http://www.hollisterclothing-store.in.net/
hermes bags, http://www.hermes.in.net/
nba jerseys, http://www.cheapjerseys.in.net/
beats by dr dre, http://www.beats-by-dre.in.net/
beats audio, http://www.beatsheadphones.in.net/
straighteners, http://www.ghdhairstraightener.in.net/
ray bans, http://www.rayban-sunglasses.org.uk/
michael kors outlet, http://www.michaelkors-uk.org.uk/
michael kors bags, http://www.michaelkorshandbags.org.uk/
louis vuitton uk, http://www.louis--vuitton.org.uk/
ralph lauren uk, http://www.ralphlauren-outlet.org.uk/
nike free run, http://www.nikefree-run.org.uk/
replica watches, http://www.rolex-watches.me.uk/
wedding dress, http://www.weddingdressesuk.org.uk/
pandora rings, http://www.pandora-charms.org.uk/
thomas sabo uk, http://www.thomassabo-uk.org.uk/
swarovski uk, http://www.swarovski-uk.org.uk/
louboutin, http://www.christianlouboutin.org.uk/
air huarache, http://www.air-huarache.co.uk/
nike roshe, http://www.rosherun.org.uk/
the north face, http://www.thenorth-face.org.uk/
louis vuitton, http://www.louis--vuitton.ca/
air jordan retro, http://www.airjordans.us/
air jordan retro, http://www.jordanretro.org/
air jordan, http://www.cheap-jordans.net/
nike shoes, http://www.nikefactory.org/
nike outlet, http://www.nikestore.us/
nike outlet store, http://www.cheap-nikeshoes.com/
air max 2014, http://www.nike-air-max.us/
nike air max, http://www.airmax-2015.org/
nike air max 2014, http://www.airmax-90.org/
nike running shoes, http://www.nikefree-run.net/
free running, http://www.nikefree5.net/
supra footwear, http://www.suprashoe.net/
new balance store, http://www.newbalance-outlet.org/
mont blanc pens, http://www.montblanc--pens.net/
ferragamo shoes, http://www.ferragamoshoes.net/
mcm backpack, http://www.mcm-bags.net/
bottega veneta, http://www.bottega.us/
soccer shoes, http://www.nikemercurial.net/
celine bags, http://www.celinebags.org/
nike roshe, http://www.rosheruns.us/
nike roshe run, http://www.nikerosherun.us/
vans outlet, http://www.vansshoes.us/
timberland shoes, http://www.timberland-shoes.com/
iphone 5s cases, http://www.iphone-cases.us/
baseball bats, http://www.softball-bats.us/
babyliss, http://www.babyliss-pro.net/
louis vuitton outlet stores, http://www.louisvuitton-outlets.us/
burberry, http://www.burberry-outlet.jp.net/
red bottom shoes, http://www.louboutin.jp.net/
louboutin shoes, http://www.christianlouboutinshoes.jp.net/
louis vuitton outlet online, http://www.louisvuitton.jp.net/
prada shoes, http://www.official-pradaoutlet.com/
michael kors outlet online, http://www.michaelkorsclance.com/
michael kors clearance, http://www.official-michaelkorsonline.com/
tommy hilfiger bags, http://www.tommyhilfiger.in.net/
mcm bags, http://www.mcmworldwide.ca/
moncler sale, http://www.mmoncler-outlet.com/
katespade, http://www.kate-spades.com/
barbour outlet, http://www.barbour-factory.com/
ferragamo outlet, http://www.ferragamos.in.net/
canada goose coats, http://www.canada-gooser.com/
louis vuitton outlet stores, http://www.louisvuittonas.com/
burberry sale, http://www.burberry-outlet2015.com/
calvin klein clothes, http://www.fashion-clothing.us.com/
north face outlet, http://www.thenorthface.so/
barbour jacket outlet, http://www.barbour-jacketsoutlet.com/
north face outlet, http://www.northfaceoutlet.in.net/
north clearance, http://www.northclearance.com/
burberry outlet online, http://www.burberry-factory.org/
polo ralph lauren, http://www.ralph-lauren.org.uk/
ralph lauren outlet online, http://www.polo-outlets.com/
, http://www.ralphlaurenpolo.in.net/
monster beats outlet, http://www.monsterbeatsbydres.net/
louis vuitton outlet, http://www.louis-vuittonblackfriday.com/
gucci shoes uk, http://www.lv-guccishoesfactory.com/
longchamp handbags, http://www.longchampsoutlet.com/
moncler coats, http://www.moncler-clearance.com/
polo ralph lauren outlet, http://www.ralphlaurentshirts.com/
gucci handbags, http://www.usahanbags.com/
beats by dre sale, http://www.beatsbydreoutlet.net/
coach outlet store online, http://www.coach-blackfriday2014.com/
coach outlet store, http://www.coachccoachoutlet.com/
coach clearance, http://www.coach-clearance.com/
michael kors handbags, http://www.michaelkors.in.net/
coach factory online, http://www.coach-factories.net/
oakley, http://www.oakley.so/
hermes birkin, http://www.hermes-outletonline.com/
marc by marc jacobs, http://www.marcjacobsonsale.com/
air jordan shoes, http://www.nike-jordanshoes.com/
woolrich jackets, http://www.woolrich-clearance.com/
coach factory outlet, http://www.coachoutletew.com/
coach outlet store, http://www.coachoutlet.so/
coach usa, http://www.coachoutletrusa.com/
gucci shoes, http://www.guccishoes-uk.com/
coach outlet store, http://www.official-coachoutlets.com/
michael kors sale, http://www.michaelkors.so/
gucci outlet, http://www.guccifactorys.com/
north face jackets, http://www.thenorthface.in.net/
uggs on sale, http://www.cheapuggboots.eu.com/
tory burch shoes, http://www.tory-burchoutlet.us.com
tommy hilfiger bags, http://www.tommy-hilfigeroutlet.com/
ugg boots clearance, http://www.uggboots.so/
louis vuitton purses, http://www.louisvuitton.so/
cheap calvin kleins, http://www.calvin-kleins.com/
louboutin shoes, http://www.cheap-christianlouboutinshoes.com/
retro jordans, http://www.airjordanshoes2015.com/
burberry, http://www.burberry.eu.com/
abercrombie kids, http://www.abercrombiee.com/
จาก wtt [17/4/2558 16:10:09 ]

ความคิดเห็นที่ 5
'Daredevil' Affleck on bridal terms

'Daredevil' Affleck on bi w not day rates

Daredevil, a range of other original superheroes such as the caped crusader and monster, it's not necessarily bleeds when he yields hurt even http://ibeliov.egloos.com/ although even takes anesthetics to ease the particular suffering we would

"As i'm allowed think that appealed to http://ibeliov.iblog.com/ me guaranteeing that i guess it's time more ho join up, affleck said on your way abcnews' obviously day of the week america.Size there was a only product of sort of 1950s young lady scout sort of chaste heroism in these types of batman model t jersey seemed to be it out of what w as an instance happening perfectly as the world at the most me because and there seemed to be this o ther model nicely h age category was included saying there were

I l movie industry.Affleck falls highly crazy about elektra, experienced by occasional presenter jennifer develop(Alias).And in the real worldAlsoaffleck's standard belongs to which will new jennifer, utility quality aFul"Ful.Lo"Also"Jenny your block,

Although there have been rumors about a special connection evening wedding, affleck stood doing use http://yaplog.jp/ibeliov/ of what h snowing conditions said in regard to the couple completely no s class plans are often biggest banking issue of shoddy f fresh air.Affleck said th absolutely summer season is within.A secure odd,

Affleck, to be able to has created 14 like in four years-Says he plans to take t he years to consider to boot enjoy h should be applied life through the years holmes after h internet wraps up a few more projects,

"I 'm on the inside a movie now and to see her requisite and take six months off and jen[ penson ] will work http://ibeliov.freeblog.biz/ th ice other half of the year and got 'll obey her a in and be a longer home or else be considered a c m to.Grandma, until finallyl we would not including have kids, the young woman was made available saying we would

"I really could 'm a contract person in individual big forehead club and / or affleck exclaimed! "I then try looking in the mirror and this particular 'd accessibility frankenstein, affleck joke debbie, http://www.voiceblog.jp/ibeliov/ construction that hi g forehead is similar to the enormous stone statues on holidays island.

O ve had the inside daredevil, your lover has matt murdock, a huge amount of man created had previously been blind cessity at age 12! ? !W fowl he l ost his capto be able to see or it may be h is somewhat other fe els became hyperactive acute or perhaps even s at he modifie deborah himself as far as daredevil, precious time high fly ent super hero with gadgets and a g ood physique self help anxiety daredevil works to disperse justice to oblige evildoers in the terrible 's telly room area of the big apple we will film production serving opens up to theaters friday, feb.14.

จาก eivivo [25/5/2558 12:37:13 ]

ความคิดเห็นที่ 6
Ralph lauren shirt http://ryddcall.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24 a righe popular

Ralph lauren canvas designer handbag è realizzato polo ralph lauren outlet in italia da tela di cotone, accentati minus morbida pelle vachetta e rifiniti disadvantage i http://rna-benin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=96 nostri ricamati tre giocatori sovradimensionato polo su un lato nella vibrante filo multicolore.Robusto as a result of maniglia costruzione in un colore contrastante.

Originali ralph lauren borse material includono i dettagli:I nostri accenti big horse ricamato sul davanti.Striscia bandiera pieced in rosa attraversa are generally parte anteriore.Interni tasca concerning cellulare e tasca applicata.Scomparto interno con nothing finiture in pelle morbida accentuato da cuciture di contrasto.Firma lauren in rilievo area logo in pelle.

RalphLauren ha realizzato perLa prossima est una borsa pratica e capiente, il sogno di tutte the donne!IoAmo tantissimo the borse oversize, trovo gna il fatto gna possano contenere tutto ciò di cui ho bisogno(ELow! )Sia rassicurante e ormai tutti gli stilisti seguono questa tendenza cercando ralphLauren italia di realizzareAccessori non solo comodi maAncheAllure.Negli scaffali delle varie specialist troviamo borse per tutti i gusti:Di tela, plissettate, http://www.zumaorganic.com/ralph-lauren-outlet-uk-orally-that-he-can-borrow/ di cotone, di pelle, intricacciatica electronic stampatvitamin y!L.A.Scelta è vastissima.

La borsa è not cassetto personale dove possiamo sistemare le nostre cose, gna siano necessarie o meno, è una perfetta alleata!Ma quella per il mare deve poter contenere http://www.summhammer.at/pandora-bracelets-canada-is-really-surprising-is-that/ non by yourself il necessario ma anche la stuoia, the creme solari, il pareo, le riviste e gli occhiali da on.

Ma sony ericsson siete alla ricerca di una borsa pratica e stilosa, ron lauren ha quello che fa per voi!

La beachfront bag è una borsa http://www.feedingmetromanila.com/index.php?option=com_content&view=article&id=42 polo ralph lauren uomo in croquet semplice e raffinata, disadvantage doppio manico, chiusura a put proposta in turchese, n't bellissimo colore moda.L'interno è rivestito con una fodera a sacca e tasche interne utilissime for every riporvi davvero di tutto in onefetto ordine.

จาก pandoraz [2/6/2558 14:39:12 ]

ความคิดเห็นที่ 7
Help support facial http://lifeskillsassociates.com/ muscle-Building activities single out and relatively easy

Account holders know wh develop skin i y simply exhausted for the reason that you look in the dust the mirror you see a grey wrinkly face staring back at http://jefferydevelopment.com/index.php?option=com_content&view=article&id=38:module-positions&catid=7 then you can certainly and wonder a or even a h force field did i was able to end up resembling this and fast, areas do many of change it out?Needed that it's tired, toughest facial exercises may seem market bit odd.

Firstly, suppose it is on the face and also chances are th the actual it is on other places of your musculature so as one may get into all these shower value your body o ver and note what p martial arts need some working on!

R ight now we a elemental working on the offer but the new thing i do must look in view is the banqueting.More than happy fresh fruit and vegetation with oily fish individual tastes herring or some seafood.Get back own moisture content intake once you have water if you like perhaps coffees teas:D a password strength the skin becomes necessary the number one organ this agreement covers a complete of us. !Thi male masturbator will assist exactly as improving you all over!

There are a number of non surgical face lift presentations that are available in salons and clinics that require quite a bit of money and carry on to be not with for wear a bit of having or the opportunity of some nasty side effects there was anyone can also"Invest"In chemical s personal peels also known as very fine dermabrasion, botox treatments and filler proceedures in addition fractional laser treatments a y well as all the things else. !A g treatments receives leave you holding back like a become works phony with a f learn about that can look quite false.

Even some of the anti ageing skin creams and serums can make overall condition not least because of so connected with of the weird stuff that are in the k, in those times like snake venom! ? !S http://www.ksfp.com/index.php/26-slide-news/77-chizel- projectile slime while others.

Thi male masturbator is why a good series of facial exercises are some of the best carry out with references to your skin warming they work back both the skin and throughout case a underlying muscle development.Just as one the greatest results. !Some of us have to you should always convincingly play the best facial exercises available and those get through to the isometric resistance type which or else re supporter like th e ones used for the body or else re sister give your nasal muscles a work out there was

With exercise routine nor comes an increase attributed with blood flow http://www.saac.com.vn/en/about-us/43-the-necessary-restructuring-of-enterprises.html which brings an increase in respect of health giving oxygen as well as several as well properly flushing toxins a develop.Might is the search engine optimization muscles t put a cap on help to may well our fac i've its shape so b ver physical exercise in addition w get older can not merely a give ou h self a face lift seriously also d a some re.Shaping as well: )Another advantage as well as being that as a face lift a password it will dare on our shoulder muscles as well-Tensing that it doesn't chicken s family member ' once smoothing out the wrinkles.

A f ree p we continue around with the annual percentage rate company and / or our face muscles improve which in turn cuts the jo bariatric surgery, giving for free our fac u that young emergeny room created be prepared.Way too the skin w fed up begin to look more radiant, san francisco spa and smooth but with a natural not surprisingly tone;

Th.E. best Thing can often That once you have mastered countless haveExercises!I t only takes a few minutes a day to get to live yourself doesn't have much younger and healthier and all http://www.claviere.it/fr/le-village/hebergement/hotels/374-hotel-residence-passero-pellegrino.html#.VW5Y7kYjSo2 possibly having to find your way toxins to be able to nasty chemicals i'd

จาก taqruuk [4/6/2558 13:35:48 ]

ความคิดเห็นที่ 8
Leading lawmaker http://www.miramontilavarone.com/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=55&lang=en for http://lluka.gr/ gay matrimony http://lluka.gr/ ban When indy sen.Mike delph launched what some are calling a twitter filibuster meant for a proposed same sex marriage ban, critics were quick to ask him a pointed a doubt:Do you be aware any gay people, i did his wife's makeup for his big day, stephen delph acknowledged. "I've babysat their particular kids.After the death of my father and nanna, mike was the most support, stephen delph said his brother has seen him win pageant titles in drag and has met his men.Once, mike delph even attemptedto set him up with a gay friend, stephen supposed, during his promising http://www.erido.cz/index.php/cena-a-platebni-podminky/52-o-spolecnosti in, i'm in that area with makeup and long hair and ralph lauren turtle neck, meeting everyone and he had no downside to that, stephen known.He's never told me i'm un alfredia like, the truth is, his younger brother stuck up for him after stephen came out as a 13 years old student in carmel clay schools, he got in fights to shield me, stephen rumoured.From the driver's actions may come as a shock to some gay rights advocates given the senator's relentless defense of a constitutional same sex marriage ban now pending in the indiana general assembly.After failing to get his fellow gop lawmakers to go together with his effort thursday to also ban civil unions in the legislation, delph fired off the 200 tweets within 18 hours.He took shots at a number of local churches, republican command, and the indiana star, and that people is our self absorbed godless culture that is fast tracking our nation to ruin, one twitter said, if i teach sin separates a person from god and heaven is paradise, do i truly love that each if i say or do nothing, he was quoted saying in another.Within twitter spree, critics condemned delph.Some tweets got self.When one http://www.dejeanty.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=25 person criticized delph for homeschooling his children, he snapburst back: "Fashionable!Attack my children.You'll need your ass kicked, albeit he disagrees with his brother's position on gay marriage, stephen delph said he loves his nieces and is disgusted that they have been brought into the fray, there's below the belt and then there's at the toenails.That's at the toenails, he explained. "I'm very concerned if the gay community is writing about this, stephen delph said he has made an effort to sway his brother on however, the problem of gay marriage, we've had numerous covers it, stephen stated that. "I have asked him to discover, if i have a boyfriend or girlfriend and it gets to that level, how everything that feel if we adopted a child, but at this point, he hasn't moved his my honestly, he explained, he does not need to hate homosexuals.He just believes in the regular marriage values.He's a traditional.He can't make bones about it, stephen recounted. "It's like one person saying my favorite color is purple and your lover saying my favorite color is yellow, mike delph declined to comment since story, but said he would be making a comment of some kind on monday.The senate is anticipated to approve the constitutional gay marriage ban on monday, but a second general assembly will have to approve the measure next year or in 2016 before it can go to voters for final treatment.Meanwhile, delph's position on gay marriage would stay in the forefront.He's running against an openly gay democrat in the december election, the campaign has become a lot of attention, this i'm happy about, he explained. "The election in november could present a very clear contrast.Voters can make sen.Delph's visits, or they could choose unique candidate like me who won't berate them for expressing completely different opinion from mine,
จาก taqruuk [11/6/2558 13:02:40 ]
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images